افزودنی های مورد استفاده در رنگ
ترکیبات اصلی رنگ ها

تعریف شفاف و دقیقی از افزودنی های مورد استفاده در رنگ با توجه به مکانیزم عمل آنها در دست نمی باشد.

زیرا آنها از گروه های غیر یکسان تشکیل شده اند.

محدوده وسیعی از مواد افزودنی با رفتارهای مختلف و بسیار گسترده در فرمولاسیون پوششهای سطوح مورد استفاده قرار میگیرند.

برای دستیابی به خواصی ویژه در فرآیند تولید، انبارداری، اعمال پوشرنگ و همچنین خواص نهایی پوشش به مقدار کم (در حدود ۰.۱ تا ۲ درصد کل فرمول) در فرمولاسیون انواع رنگ استفاده می شوند.

یک تعریف ساده از مواد افزودنی :

مواد افزودنی ترکیباتی هستند که در مقادیر کم، جهت تقویت و یا اصلاح خواص اصلی پوشش نهایی در طی فرآیند ساخت، انبارداری و یا کاربرد مواد پوششی به رنگ اضافه می گردد.

انواع افزودنی های مهم مورد مصرف در صنایع رنگ عبارتند از:

  1. مرطوب کننده و دیسپرس کننده ها
  2. دیسپرس کننده های پلیمری
  3. همتراز کننده
  4. ضد کف
  5. اصلاح کننده های رئولوژی

افزودنی های رنگ عمدتا مواد پلیمری عامل دار با جرم مولکولی نسبتا پائین و با ساختارهای منظم می باشند.

عملکرد افزودنی های رنگ به ماهیت شیمیایی وساختار آنها بستگی دارد.

عوامل شیمیایی اثرگذار روی ساختار پلیمری افزودنی های رنگ شامل گروه های:

  • هیدروکسی
  • کربوکسی
  • فسفات
  • یا آمین ها می باشند.

ساختار افزودنی های رنگ عمدتا بصورت کوپلیمرهای دسته ای (Block Copolymers) یا پیوندی (Graft Copolymers) می باشند.

اهمیت اقتصادی مواد افزودنی

اگرچه از مواد افزودنی در فرمولاسیون رنگ به مقدار کم استفاده میشود، ولی مقدار مصرف کل آنها بیش از 000/350 تن در سال تخمین زده شده است.

مهمترین اثر تکنولوژیکی مواد افزودنی بر روی خواص نهایی رنگ دیده می شود.

با در نظر گرفتن این مطلب که این خود بهترین توضیح در سهم آن برا افزایش کیفیت پوشش ها میباشد.

این اهمیت هنوز به شکل اقتصادی قابل توصیف نیست.

افزودنی های مورد استفاده در رنگ
افزودنی های مورد استفاده در رنگ

در گذشته مواد افزودنی جزء فرمولاسیون اصلی رنگ نبوده است.

معمولا به عنوان مواد اضافی موضعی برای اصلاح رنگ، به غیر از مشخصاتی که مورد نظر بوده، استفاده می شدند.

مواد افزودنی به طور کلی به مقدار خیلی کم (کمتر از 1درصد فرمولاسیون رنگ) استفاده می شود.

مقدار مصرف صحیح آنها برای تاثیر اپتیم و پرهیز از تاثیرات جانبی بسیار مهم است. مقدار مصرف باید حتما در آزمایش های مختلف محاسبه گردد.

خرید انواع چسب ها با قیمت مناسب

مشاوره و دریافت نمایندگی از رفیع صنعت

منبع مقاله

نظر خود را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

5 × 2 =